Skip to main content

Het favoriete sprookje uit mijn kindertijd is Vrouw Holle. Wat ik toen nog niet wist is dat dit verhaal gaat over het ophalen van de innerlijke kracht als de kern van het leven. Als kind was ik vooral gebiologeerd door de scene waarin het meisje het beddengoed van vrouw Holle uitklopt, de veren die in het rond vliegen waardoor het in de bovenwereld sneeuwt. Het was zelfs zo dat ik als ik op bezoek bij mijn oma was, ik altijd vroeg of ik haar kussens uit mocht schudden. Ergens had ik toen al weet van de verbinding tussen hemel en aarde, van boven- en onderwereld.

Zeven maal door een poort

Waar ik als kind hield van Vrouw Holle, ga ik nu voor het verhaal van Inanna. Zij is de belichaming van de vruchtbaarheid van de aarde, de godin van de morgen- en avondster, van de oorlog en de seksuele liefde, de genezing, emoties en het lied. Zij daalt af naar de onderwereld om op bezoek te gaan bij haar schaduwzuster Erishkagal. Niet één keer, maar wel zeven maal moet ze alvorens door een poort te mogen gaan, iets opofferen dat deel uitmaakt van haar identiteit in de bovenwereld. En dan staat ze uiteindelijk naakt voor haar schaduwzuster Ereshkigal, de godin van het diepste donker van de aarde.

Metafoor voor mijn weg

Het verhaal van Inanna is een krachtige metafoor voor mijn weg vanaf mijn 50ste. Ik heb toen afscheid genomen van samenwerkingen die mij enorm hebben laten groeien omdat ik ruimte wilde voor schrijven, het ontwikkelen en geven van een nieuw programma. De prijs die ik daarvoor moest betalen, was het opgeven van een belangrijke financiële zekerheid, maar ik kreeg er vrijheid en alle ruimte om vol vooruit te gaan voor terug. Dit was een belangrijke aanmoediging om mijn pad te vervolgen. De uitdagingen die volgden maakten mij duidelijk dat ik de afdaling had ingezet. Ik wist op basis van mijn kennis van de Reis van de Heldin, dat die zo volgen en toch bevroedde ik toen niet hoe zwaar en veeleisend die zou zijn.

Ik was duidelijk weer leerling

De afdaling viel samen met de overgang, die met fysieke klachten van frozen shoulders, slecht slapen en een hoofd als één groot mistbos continu vroeg om innerlijke afstemming tussen mijn fysieke grenzen en mijn wil om door te gaan. Ik werd uitgedaagd om mijn pad op een andere manier, te lopen een andere optie was er niet. Ik was duidelijk weer leerling, iets dat ook van grote betekenis is in mijn werk. Als ik mij weer net zo radeloos, onmachtig en bang kan voelen als cliënten, kan ik mijzelf aan hen spiegelen en zij aan mij in hoe ik mij toevertrouw aan deze weg.

Oog in oog met Eresjkigal

Dit pad vraagt om gezelschap. En zo ben ik op zoek gegaan naar een karavaan van andere reizigers van het leven en kwam ik uit bij vrijplaats Phoenix. Met de opleidingen de Maskermaker, het Helende Verhaal ondersteund door supervisie kon ik mijn reis vervolgen en zo kwam ik uiteindelijk oog in oog te staan met de Koningin van het Grote Beneden, Erishkagal. Een punt van no return. Als Inanna oog in oog komt te staan met haar schaduwzuster Erisgkagal wordt zij door haar blik des doods vernietigd en eindigt ze als een stuk vlees aan een haak aan de muur om daar weg te rotten. Soms is het beter om vooraf niet te weten wat er gaat gebeuren. Precies op dit punt gaf het verhaal van Inanna mij moed. Ik wist niet hoe de weg verder zou gaan en hoe lang die zou duren, maar ik wist door het verhaal wél dat dit een essentielë fase was die ook ik niet kon overslaan. Ik had in dat diepe rottende donker nog iets van mij zelf op te halen.

Plaats van zowel dood als nieuw leven dat nog sluimert

In dit oudste transformatie verhaal van de tocht van de vrouw staat de schaduwzuster Eresjkigal voor het vrouwelijke dat ondergronds is gegaan. “Ze belichaamt woede, hebzucht en angst voor verlies. Ze is rauwe seksuele oerenergie en de vrouwelijke kracht afgesplitst van het bewuste. Ze verlangt eerbied en respect en ziet wat wij zelf niet willen zien. Zij is de plaats van zowel de dood als het nieuwe leven dat nog sluimert, het punt van noodzakelijke vernietiging en genezing.”  Oog in oog met de Ereshkigal in mijzelf kreeg de kans om in contact te komen met die delen waarvan ik mij had afgesneden. Ik heb verslonden, gehaat, geschreeuwd en gehuild totdat ik in de ruimte die daarmee vrijkwam, liefde in de zin van Eros kon voelen. Ik leerde opnieuw boos te zijn, voluit te komen en mij ook weer toe te vertrouwen aan de beweging van rugdekking ophalen. Ik verbleef nog in het donker, maar ik kon wel al het licht zien. Ik kon de vogels al hun eerste lentelied hoorde zingen. In de opleiding Het Helende Verhaal kreeg ik dan ook de naam, ‘zij die opnieuw gelooft in de lente’.

Nieuwe fase in de onderwereld vindt zijn ontluikende begin

Gegidst door mijn begeleiders en in gezelschap van de onmisbare en waardevolle getuigenis van andere medereizigers heb ik de donkere grond in mij weer vruchtbaar weten te maken. Een nieuwe fase in de onderwereld vindt zijn ontluikende begin. En ook dit proces vraagt om vertrouwen door overgave én in verbinding blijven met diezelfde beweging die ervoor zorgde dat ik het oude heb losgelaten om ruimte te maken voor het nieuwe. Hierin is het niet de kloktijd die bepaalt, maar het innerlijke ritme dat in verbinding staat met de grotere levensbeweging die steeds weer hernieuwd leven laat volgen op de dood.

Begeleiders en getuigen

Een helende ontmoeting met het Donker Vrouwelijke in mij had ik niet kunnen maken zonder mijn begeleiders. Ook zijn de getuigen in de vorm van een kring van vrouwen een belangrijke bedding geweest voor het maken van deze hernieuwde levensbeweging.

Wil jij leren van en over de afdaling en inwijding in de wereld van verborgen aspecten van jezelf en het vrouw zijn? Begeleid jij zelf vrouwen in ontmoeting met het diepe Donker Vrouwelijke en wil jij hierin leren over leerlingschap en meesterschap ?

Regelmatig geef ik een tweedaagse Workshop De ontmoeting met het Diepe Donker Vrouwelijke. Aan de hand van opstellingen, verhalen en oefeningen over licht en donker in ons, dalen we af naar het koninkrijk van Erisjkagal en leer je zowel over je eigen afdaling als hoe je hiermee kan werken in je begeleiding van vrouwen op deze uitdagende tocht.

Interesse ? Meld je aan op mijn website: https://centenocoaching.nl/workshops/de-ontmoeting-met-het-donker-vrouwelijke-in-jou/

Meer info? Bel gerust, 06 25 36 00 18