Skip to main content

Tantra, Op zoek naar absolute liefde – Daniel Odier. Over de weg van de tantra naar goddelijke liefde. Het is een leuk verhaal waarmee Odier je meeneemt in de wereld van non dualiteit. Waarbij de mystieke energie is gericht op het innerlijke, op de geest. Dit is zo puur beschreven dat ik de lessen van tantrika Devi steeds weer opnieuw wil lezen.