Skip to main content

Zij door Robert A Johnson gaat over de levensweg van de vrouw. Johnson geeft aan de hand van de mythe van koningsdochter Psyche een beeld van de vrouwelijke persoonlijkheid. Ook hier weer wordt de mythe gebruikt om ons over de waarheid die voor eenieder van ons geldt te vertellen. Ondanks dat het mooie verhalen zijn, gaan zij ook over diepzinnige en universele waarheden. Deze mythe over Eros en Psyche laten de fundamentele psychologische patronen zien over de vrouwelijke persoonlijkheid in de zin van het vrouwelijke die zowel in de man ( anima) als de vrouw aanwezig is. Persoonlijk heb ik vooral genoten van mythische elementen en om deze te herkennen in mijzelf. Zoals Aphrodite, de vrouwelijke kracht die oorspronkelijk en onmetelijk is en in ons te herkennen is als de overweldigende vrouwelijkheid en afstandelijke majesteit. Maar die zonder een getransformeerde Psyche te groot is voor ons alledaagse leven. De mythe eindigt prachtig als Psyche haar taak pas dan tot een goed einde kan volbrengen als zij gebruik maakt van haar mannelijke kant, Eros.