Skip to main content

Ze is bijna 40 en wil één ding zeker niet en dat is verharden in rol als manager. En toch gebeurt het langzaam maar zeker. “Het lijkt alsof ik er geen controle over heb.” Steeds meer raakt ze verwijderd van haar authentieke kern waar juist zachtheid en kwetsbaarheid deel uit van maken.

Weer een laag dieper

Zo begint ze als ik haar vraag waarom ze wil deelnemen aan de cursus de Reis van de Heldin. Ze heeft al verschillende cursussen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ook coaching gehad en voelt dat ze nu weer een laag dieper moet gaan. Daarnaast is ze geïnteresseerd in familieopstellingen en wil daar graag meer over leren. ‘Ik wil weten hoe dat wat ik nu meemaak te maken heeft met het familiesysteem waar ik uit kom?’.

Drie pijlers

Een super mooie vraag als je mee wilt op de Reis van de Heldin. Het programma is namelijk gestoeld op drie pijlers: 

  1. het systemische gedachtegoed met als vertrekpunt het familiesysteem
  2. identiteitsontwikkeling in levensfasen, vanuit ordening, plekbesef en loyaliteit
  3. het vinden van toegang tot je authentieke kern. 

Familiesysteem

We worden geboren uit een moeder en vader en zijn daarmee voor altijd verbonden met het familiesysteem van beide ouders. Tijdens het opgroeien, komen we in een systeem van school en vervolgens komen er steeds meer systemen bij waar we onderdeel van worden. Binnen al die systemen hebben we een tijdelijk lidmaatschap, je kan eruit stappen wannee je wilt. Dit geldt echter niet voor je familiesysteem. Je kan je fysieke afstand vergroten, het contact zelfs verbreken, maar de bloedband maakt dat je altijd tot het familiesysteem van je beide ouders hoort of je dat nu wilt of niet.

Loyaliteit en overlevingsstrategie

Ieder familiesysteem kent haar eigen wetten en als kind leer je deze aanvankelijk onbewust. Je leert vanuit een loyaliteit wat je moet doen of laten om erbij te horen en groot te groeien. Je ontwikkelt een overlevingsstrategie om om te kunnen gaan met de gegeven situatie. Binnen één en hetzelfde gezin vindt ieder kind hier afhankelijk van zijn of haar blauwdruk een eigen manier voor. In de eerste levensjaren vindt dit proces onbewust plaats, instinctief, het is een overlevingsstrategie. Je hebt geen keuze. Daarom wordt het ook wel blinde loyaliteit genoemd. 

Instinctieve beweging

In die blinde loyaliteit ga je van je plek en splits je delen van jezelf af waardoor de ontwikkeling van je identiteit in deze delen stokt. Dit is wat je kunt ervaren als je het gevoel hebt dat je geen keuze hebt in gedrag in bepaalde situaties. Je adem stokt, je voelt je je terugtrekken in jezelf, jezelf misschien wel groter maken dan je bent en juist een stap naar voren zetten. Ieder ontwikkelt hierin een eigen manier. Deze reflex is niet uit te zetten of af te leren, het is een instinctieve beweging vanuit het onbewuste. Door hier bewustzijn in te ontwikkelen, leer je het te herkennen om vervolgens te leren wat voor jou, nu in je volwassen leven, een dienend antwoord is op de situatie. 

Heb ik een keuze?

Tijdens een opleiding in februari van dit jaar werd ik gevraagd of de trainers mij als voorbeeld mocht gebruiken om een model uit te leggen. Het eerste wat ik zei op hun vraag was: ‘heb ik een keuze?’ Ik zei niet ‘nee’, ondanks dat ik dat wel direct voelde. Vervolgens kon ik hun antwoord dat ik wel degelijk een keuze had, niet echt horen. Er was geen ruimte voor mijn nee. Of beter gezegd ik gaf mijzelf geen ruimte voor een nee omdat ik het niet bewust waarnam. 

Mijn mannetje staan

Waar ik mij wel bewust van was, was dat ik graag wilde leren en daarom in die opleiding zat. En dus, ging mijn kin omhoog en ging ik stevig op mijn stoel zitten. In het kader van het thema van de opleiding ondertitelde de trainer haarfijn wat aan mijn buitenkant te zien was en besloot met. ‘Je lijf geeft kracht’. Ik heb inderdaad heel goed geleerd mijn mannetje te staan en daarin te vertrouwen op mijn sterke lichaam. 

Herkennen van polariteit in mij

Door de ondertiteling en het inmiddels in staat zijn van het erkennen en herkennen van de polariteit kracht en kwetsbaarheid in mij, kon ik de stem van mijn innerlijke verlangen horen. Ik voelde mij klein en kwetsbaar en ik wilde schuilen. Door dat te erkennen en niet meer weg te drukken, daar aan toe te geven, kwam er ruimte voor een beweging. 

Ik gaf mijzelf houvast

Ik voelde mijn binnenste opstaan. En natuurlijk moest ik ook toen weer eerst nog langs de waakhond die blafte: ‘doe niet zo zielig of zo stom, vraag niet zoveel aandacht’. Maar ik heb geleerd op die innerlijke beweging te vertrouwen en dus stond ik op van mijn stoel, liep naar voren, ging zitten op de grond, heel dicht tegen beide trainers aan en pakte hun handen heel stevig vast. Ik gaf mijzelf houvast. Pas toen nam ik angst in mij waar, zonder te weten waarvoor. 

Helende beweging

Door me toe te vertrouwen aan mijn kwetsbaarheid, werd ik mijn angst gewaar en in één vloeiende beweging vond ik de bedding om in te schuilen die ik voor mijzelf had geregeld door houvast te zoeken bij de trainers. Een helende beweging, voorbij mijn antwoord vanuit blinde loyaliteit en overleving als kind. Het is heel simpel én heel moeilijk, zeker als je het nog niet eerder hebt gedaan. Maar door te blijven oefenen in een veilige setting kom ik langzaam maar zeker steeds ieder verder op deze weg en kan ik de polariteiten kracht en kwetsbaarheid steeds vaker met elkaar verbinden. 

Polariteiten in identiteit

In mijn voorbeeld zou je aan de hand van het werk van Erik Erikson over identiteitsontwikkeling, waarin polariteiten aan levensfasen worden gekoppeld, kunnen zeggen dat mijn ontwikkeling ergens is gestokt tussen de polariteiten kracht aan de ene kant en kwetsbaarheid aan de andere. Dit stokken maakt dat het voelt alsof het stopt. Alsof ik geen keuze heb in hoe ik reageer op de ander en dat ik of het één of het ander laat zien. Beiden steeds uitvergroot en daarom uit balans. 

Ook al stokt het soms

Hoe kun je dat nou leren dat bewegen tussen polariteiten? Zelf heb ik heel veel geleerd van opstellingen en lichaamswerk. Het werken met thema’s als familiesysteem, ordening en plekbesef, uitwisseling, blinde loyaliteit en het eren van mijn wortels hebben mij niet alleen inzicht gegeven in wat ik laat zien, of geneigd ben verborgen te houden en waar dat zijn oorsprong in vindt, maar ze bieden mij ook tot op de dag van vandaag herkansingen om te leren waar ik klein in ben gebleven. Ook al stokt het soms onderweg ik kom steeds dichterbij mijn authentieke kern.

Meer in balans

Misschien herken je je in mijn voorbeelden of komen er bij het lezen andere polariteiten van jezelf naar voren, bijvoorbeeld vertrouwen versus wantrouwen, autonomie versus schaamte en twijfel of lijden versus levensgeluk om er een paar te nomen. Misschien ben je heel even teruggereisd naar het nest waarin je bij je geboorte bent geland, zijn de dynamieken weer heel even voelbaar in je lijf geweest en neem je waar waar het bij jou stokt en waar jij zo graag zou willen leren meer in balans te kunnen komen.

Dichterbij je authentieke kern

Of herken je de zin: ‘Zo ben ik helemaal niet’ heel duidelijk en voel je een verlangen om niet alleen te begrijpen waarom je vastloopt en jezelf niet meer herkent in je reacties, maar wil je ook hoe je dichterbij je authentieke kern kan komen. Ga mee op de Reis van de Heldin, ik weet zeker dat deze cursus je daarin echt verder gaat brengen. Lees hier meer over de cursus. 

Vrouwen die eerder aan de Reis van de Heldin hebben deelgenomen vertellen: 

“Jet heeft mee zowel meegenomen naar de donkere kant als naar het licht, ze heeft het ongrijpbare grijpbaar gemaakt. Ze brengt naast stevigheid ook luchtigheid en plezier mee door de afwisseling in persoonlijke aandacht, oefeningen, verhalen en mooie muziek. Steeds precies wat nodig is.”

“Ik begon aan de Reis van de Heldin met het idee dat ik mezelf al aardig in de smiezen had. Dit idee maakte al snel plaats voor verwondering, want wat had ik nog veel te ontdekken! Patronen, vluchtroutes, valkuilen, blinde vlekken, krachtbronnen, potenties en nieuwe mogelijkheden: ze kwamen allemaal aan bod. Ik ben Jet heel dankbaar voor haar begeleiding. Het was altijd zuiver, oordeelloos en vol compassie. Ook heb ik veel inspiratie gehaald uit Jets wijsheid. Het was een mooie reis, die ik niet had willen missen.”

“Ik heb met Jet kennis gemaakt in de moeder-dochter en vader-dochter workshops en was meteen gegrepen door haar manier van werken, die direct op zielsniveau aanspreekt. Ik ben de uitdaging aangegaan om onder haar begeleiding de Reis van de Heldin te beginnen en daar herboren als heldin uit gekomen. Haar inzicht, diepgang, vasthoudendheid, moed en respect voor ieders proces hebben mij in elk opzicht verrijkt.”