Skip to main content

Ontvouwen

laagje voor laagje

behoedzaam openen

Wat ooit zo nodig was

Te beschermen

 

Langs vermommingen

naar essentie

van verstoppen

naar tevoorschijn komen

met wie je in wezen bent

 

VERMOMMING

Woorden die weerspiegelen hoe ik het roepen van mijn ziel ervaar. De laagjes vertellen over mijn weg tussen bron en bestemming. Hoe ik geleerd heb over het leven en liefhebben. Zij zijn mijn antwoord om mijn ziel en mijzelf te beschermen. Die laagjes die Ik als maskers draag, vermommen mijn essentie en laten haar niet volledig aan het licht komen. De maskers voelen zo vertrouwd dat ik lang niet wist dat ik ze droeg. Ik leefde ze alsof ik ze was en was daarmee lange tijd uit contact met mijn essentiële behoeften. En ondertussen was er een stuwmeer van verlangens ontstaan. Dat leverde niet alleen een enorme binnendruk op, maar ook het gevoel dat er zoveel meer in zat dan dat er uit kwam.

IN CONTACT

Het werken met de maskers waarbij systemisch en lichaamswerk wordt toegepast, heeft mij de weg terug naar mijn essentie gewezen en weer in contact gebracht met mijn kern en haar kwaliteiten. Ik heb de zachte kracht in mijzelf leren kennen en leren uitreiken vanuit mijn verlangen ook al kan ik daarbij soms nog de schrik voelen van het misgrijpen en loslaten van ooit. Ontmoetingen met andere maskers waarin ik word geraakt, in welke zin dan ook, nodigen mij uit om in de spiegel te kijken en te ontdekken wat ik ervan kan leren.

OP DE WEG

Het leren kennen van mijn maskers heeft mij meer geleerd over mijn antwoord op het nest waarin ik geboren ben, over mijn familiesysteem en haar wetten. Ik ben mij veel bewuster geworden van de kracht van het groepsgeweten en hoe zich dat in mijn leven heeft laten gelden. Ik heb onderscheid leren maken tussen het lot van mijn ouders en voorouders en hoe mijn eigen lot aan te nemen. Zo kom steeds meer op de weg die de mijne is.

BELICHAAMD LEREN

In mijn aanpak en programma nemen de karakterstructuren en de maskers inmiddels al een aantal jaren een belangrijke plek in. Ondersteund met systemisch en lichaamswerk om zo belichaamd te kunnen leren in het loslaten van de pantsers die ooit zo nodig waren, maar nu om een ander antwoord vragen. In het menu vind je onder workshop meer info over de intensive Maskers.